Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές στην Κύπρο

Ο θεσμός της οικογενειακής διαμεσολάβησης οποίος τέθηκε σε λειτουργία στην Κύπρο τον περασμένο Ιούνιο, προσφέρει μια εναλλακτική λύση στη δικαστική διαδικασία σε σχέση με την επίλυση οικογενειακών διαφορών. Η διαμεσολάβηση είναι μία διαρθρωμένη διαδικασία, κατά την οποία δύο ή περισσότερα μέλη μιας οικογένειας επιχειρούν σε εθελούσια βάση να επιλύσουν τις διαφορές τους με τη βοήθεια […]

Ο θεσμός της Διαμεσολάβησης σε Οικογενειακές Διαφορές στην Κύπρο Read More »